2008/23

Pojistně teoretický bulletin Pojistné rozpravy přichází se svým 23. číslem, které přineslo tyto příspěvky renomovaných autorů:

 • Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

 • Prováděcí právní předpisy k návrhu nového zákona o pojišťovnictví

RNDr. Monika Šťástková, Mgr. Ing. Petr Jiška

 • Bez finančně gramotných klientů to nepůjde

Ing. Dušan Hradil

 • Compliance v pojišťovnictví

JUDr. Drahomír Kubáň

 • Solventnost: teorie a praxe

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

 • Hledání optimálního systému bonus-malus

Mgr. Jan Šváb, Ph.D.

 • Model obezřetné tvorby škodních rezerv a solvenčního kapitálu

prof. Dr. Petr Mandl, DrSc., Mgr. Ing. Iva Justová, Ph.D.

 • Globalizace pojistných rizik a jejich řízení

Mgr. Petr Bohumský

 • Asymetrie v přístupu k veřejným prostředkům jako strategická hrozba odvětví

Ing. František Kalouda, CSc., MBA

 • Bloková výjimka v pojišťovnictví / Block Exemption Regulation in the insurance industry

Mgr. Ondřej Karel

 • K významu právní úpravy pojišťovnictví

JUDr. Věra Škopová

 • Ratingové agentury

Ing. Marie Staňková, CSc., MSc, Ing. Helena Sovová

 • Regulace pojišťovnictví v Evropské unii – 4. část Evropa pojištěných osob a ochrana spotřebitele

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.