O časopise

Pojistněteoretický bulletin vycházející nepravidelně od roku 1956 je zaměřen na odbornou a akademickou veřejnost.

Publikace poskytuje detailní informace a odborné názory na vysoké teoretické úrovni, které svojí fundovaností a rozsahem přesahují redakční koncepci i prostorové možnosti sesterského časopisu - Pojistného obzoru. Pojistné rozpravy se například věnují oblasti pojistné matematiky, pojistně právní teorie, teorie rizik, risk managementu, problematiky důchodového pojištění a podobně. Renomovanými autory jsou významní odborníci pojistného trhu, kteří pravidelně zajišťují širokou škálu specializovaných témat. Pro časopis je podstatné, že má kromě expertů z pojišťoven a teoretických pracovišť podporu i regulátora – Ministerstva financí – a orgánu dohledu v pojišťovnictví – České národní banky. Pojistné rozpravy nabízejí zajímavý a ojedinělý obsah zaměstnancům pojišťoven, makléřům, pracovníkům dohledových institucí, pedagogům a studentům vysokých škol, vědeckovýzkumným pracovníkům nejrůznějších institucí, kteří, jak pevně věříme, netrpělivě očekávají každý další výtisk, případně se sami stávají autory příspěvků.