2009/24

Pojistně teoretický bulletin Pojistné rozpravy přichází se svým 24. číslem, které přineslo tyto příspěvky renomovaných autorů:

  • Evropské právo k pojišťovnictví je stále výzvou

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

  • Finanční a hospodářská krize se promítne do regulace pojišťovnictví

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. Dr. Jarmila Radová, PhD.

  • Standardní model pro nový režim regulace pojišťovnictví Solventnost II

Mgr. Kamila Šimonová

  • Ústavněprávní rámec soukromoprávních vztahů v pojištění

Drahomír Kubáň

  • Právní úprava nucené správy v pojišťovně nejen ve světle několika soudních rozhodnutí

JUDr. Erika Mačáková, LLM., PhD.

  • Penzijní spoření – nový systém spoření na stáří

JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl

  • Český důchodový systém a jeho reforma

Mgr. Jiří Král

  • O některých aspektech nové právní úpravy boje proti praní peněz a financování terorismu

Ing. Pavel Macek

  • Moderní nástroje změn ve zdravotnictví v evropských státech

Mgr. Tomáš Roubal

  • Regulace pojišťovnictví v Evropské unii – 5. část. Překlad z publikace Bertrand Labilloy: EUROPEAN INSURANCE REGULATION

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.