2009/25

Pojistně teoretický bulletin Pojistné rozpravy přichází se svým 25. číslem, které přineslo tyto příspěvky renomovaných autorů:

 • K vydání 25. čísla časopisu Pojistné rozpravy

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

 • K úpravě pojistného podvodu v novém trestním zákoníku

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

 • Úprava eGovernmentu v českém právu

Mgr. Jan Břeň

 • Některé změny, které přinesl zákon o pojišťovnictví, a zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl

 • Řídicí a kontrolní systém – kvalitativní požadavky na výkon činnosti pojišťoven a zajišťoven na finančním trhu ČR

RNDr. Monika Šťástková, Ing. Věra Mazánková

 • K problému aplikovaného výzkumu v pojišťovnictví

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

 • Finanční krize ve východní Evropě

Dr. Christoph Plein

 • „Silniční zákon“ včera a dnes 

Michal Šimon

 • Ekologická újma a finanční zajištění

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

 • Nová struktura evropského dohledu nad finančními institucemi

Ing. Josef Čížek

 • Kvalitativní požadavky v rámci režimu Solventnost II

Mgr. Kamila Šimonová

 • Některé typy obchodních smluv podle zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. z pohledu práva výkonu dohledu v pojišťovnictví 

Drahomír Kubáň 107

 • Použití vlastního kreditního ohodnocení při výpočtu technických rezerv pojišťovny

Hana Havlíčková 117

 • Modelování kapitálu neživotní pojišťovny

RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D.