2013/31

Pravidelným čtenářům pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se do rukou dostává již 31. číslo a jako obvykle je pro ně připraven velmi bohatý obsah reagující na aktuální dění ve sféře pojišťovnictví. Profesor vysoké školy ekonomické profesor Jaroslav Daňhel se s kolegyní profesorkou Evou Ducháčkovou například zamýšlejí nad změnami, kterými český pojistný trh prošel v kontextu letošního dvacetiletého výročí své samostatné existence. JUDr. Petr Čech Ph.D., LL. M. z UK v Praze připomíná, že nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích výrazně zasáhnou do práv a zvláště povinností členů volených orgánů společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Příspěvek mapuje hlavní změny, které se týkají péče řádného hospodáře a důsledků jejího porušení. Obdobně se novému kodexu věnuje i Mgr. Lucie Jandová z Generali Pojišťovny, která ve svém příspěvku shrnuje nejpodstatnější z výkladových a implementačních potíží, které z procesu implementace NOZ do pojistné praxe v současně době vyplynuly. Zmiňme také ještě specialistu společnosti Deloitte Ing. Petra Svojítku a jeho pojednání o modelování kapitálu přístupem „nested stochastic“. To však není zdaleka vše! Přejeme Vám zajímavé čtení.