2017/34

Teoretický bulletin Pojistné rozpravy stejně jako sesterská publikace Pojistný obzor procházejí obdobím zásadních změn. Ty se týkají grafické podoby a hlavně způsobu distribuce. Pojistné rozpravy u příležitosti svých 60. narozenin přestávají být placenou publikací a od čísla 34 jsou k dispozici všem čtenářům zdarma. A to jako elektronické médium na adrese www. pojistnerozpravy.cz. Myslím si, že to je pro všechny čtenáře jistě dobrá zpráva. Jsem totiž přesvědčen, že čím více se odborných analýz, výkladů, statistik, postřehů, komentářů a glos dostane k odborné veřejnosti, tím pro pojistný trh lépe. Proto publikace ČAP míří na co nejširší možný okruh čtenářů. Je to možná distribuční filozofie odporující současnému trendu „prodeje informací za každou cenu“, myslím si však, že bohatě informovaná odborná veřejnost je cílem, který plně souzní s osvětovou rolí České asociace pojišťoven. V kontextu této zásadní změny není od věci si ve zkratce připomenout historii Pojistných rozprav. Bulletin spatřil světlo světa v roce 1957 a v představách jeho autorů se mělo jednat o časopis přinášející teoretické statě až vědeckého charakteru. To se však ne až tak zcela dařilo. Časopis sloužil spíše jako informační nástroj Statní pojišťovny, která v bulletinu publikovala svoji statistickou ročenku. V průběhu let ale došlo ke změně a časopis postupně začal naplňovat cíl, kvůli kterému byl založen. Pravidelně se v něm začaly objevovat odborné statě o zahraničních trendech, nových pojistných teoriích, risk managementu, pojistné matematice, statistických výsledcích, produktových tématech atd. Některá čísla byla dokonce věnována významným právním předpisům, které ovlivňovaly aktuální podobu celého trhu. Od roku 1997 začala Pojistné rozpravy vydávat Česká asociace pojišťoven, která na tematické nastavení bulletinu navázala a rozšířila jej i o „příbuzné obory“ s vazbou na komerční pojištění, jako je například bankovní sféra, sociální pojištění, penzijní připojištění apod. Popřejme tak Pojistným rozpravám hodně spokojených čtenářů a dalších minimálně 60 let své existence.

A co jsme pro Vás například připravili v aktuálním čísle? Na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze byl skupinou studentů zpracováván projekt analyzující faktory ovlivňující vývoj na pojistném trhu. Článek prof. Ing. Evy Ducháčkové, CSc. pak přináší shrnutí základních výsledků této analýzy. Vedoucí oddělení analýz a finančních produktů společnosti Creasoft Ing. Kateřina Lhotská se ve svém příspěvku podívala do nedávné historie a pokusila se ilustrovat, jak se vývoj společnosti a jednotlivé události promítaly do vývoje pojistného trhu, nebo obráceně, co stálo na pozadí jeho vývoje. Předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA v dalším příspěvku prezentuje názor na budoucí příležitosti a výzvy na základě koncepčních a strategických materiálů Celostátního svazu německého pojišťovnictví (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – dále jen „GDV“) a Asociace britských pojistitelů (Association of British Insurers – dále jen „ABI“). Specialisté Ministerstva financí Ing. Milan Indra a Ing. Jan Urbanec se zaměřují na nový zákon o distribuci v pojišťovnictví, který reaguje jak na specifické tuzemské problémy v oblasti distribuce pojištění, tak především transponuje příslušnou novou evropskou směrnici o distribuci pojištění. Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. a JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. si pak dali za cíl seznámit čtenáře s hlavními myšlenkami, na nichž je zákon o spotřebitelském úvěru vystaven, poukázat na jeho hlavní přínos a zamyslet se nad jeho některými potencionálně problematickými aspekty, a to především ve vazbě na sektor pojišťovnictví. A to není jistě zdaleka vše. Věřím, že si každý ze čtenářů najde článek, který ho zaujme a obohatí.