2010/26

Pojistně teoretický bulletin Pojistné rozpravy přichází už se svým 26. číslem a jako obvykle budou pravidelní čtenáři plně spokojeni s připravenou nabídkou článků. Podařilo se totiž zajistit renomované autory a zajistit širokou škálu odborných témat. Pro časopis je podstatné, že má kromě specialistů z pojišťoven i teoretických pracovišť také podporu regulátora – Ministerstva financí – a orgánu dohledu v pojišťovnictví – České národní banky, projevující se i v tom, že odborníci z těchto institucí v časopise často publikují. V tomto čísle například vychází unikátní příspěvek guvernéra České národní banky pana Ing. Miroslava Singera, Ph.D., který se týká nové evropské architektury dohledu nad finančními službami, včetně stanovisek banky, resp. České republiky, k návrhům příslušných právních aktů EU. Je potěšitelné, že někteří z autorů publikují v Pojistných rozpravách vůbec poprvé, a přepokládáme, že se zařadí do skupiny kmenových autorů.