2011/27

Pojistně teoretický bulletin Pojistné rozpravy přichází už se svým 27. číslem a na pravidelné čtenáře jako obvykle čeká bohatá nabídka článků od renomovaných autorů reagujících na dění na pojistném trhu. Zástupci ministerstva financí Vladimír Přikryl s Janou Čechovou například připomenou, že 26. dubna 2011 uplynulo 20 let od doby přijetí zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Tím byl položen právní základ pro vznik současného demonopolizovaného soukromého pojišťovnictví v ČR. Vrchní ředitel úseku financí České pojišťovny Ladislav Korobczuk se v dalším z příspěvků zamýšlí nad změnami, které s sebou přinese implementace požadavků Solvency II, novela standardů mezinárodního finančního výkaznictví a dopady těchto změn do výkaznictví pojišťoven. Co přinese nový občanský zákoník a jak jeho návrh vnímají odborníci v pojišťovnách? O tom informuje vedoucí pracovní skupiny pro občanský zákoník ČAP Kateřina Krejčí. Podle jejího názoru představuje přijetí nové komplexní úpravy soukromého práva sice radikální a z hlediska uvedení do praxe zejména zpočátku pravděpodobně velmi problematickou cestu, nicméně se jedná o řešení systematické a koncepční. To však samozřejmě není zdaleka vše, další zajímavé články čtenářům Pojistných rozprav připravili Jaroslav Mesršmíd, Josef Keller, Kamila Šimonová, Josef Lukášek, Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Vlastimil Pršal, Ivo Bánovský a Roman Drápal.