2012/28

Pravidelným čtenářům pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se do rukou dostává již 28. číslo a jako obvykle je pro ně připraven velmi bohatý obsah reagující na aktuální dění ve sféře pojišťovnictví. Profesor vysoké školy ekonomické Jaroslav Daňhel se svojí kolegyní profesorkou Evou Ducháčkovou se například zamýšlejí nad změnami v postavení odvětví pojišťovnictví v důsledku finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat. V červnu tohoto roku prošel prvním čtením první zákon tzv. zdravotnické reformy. Jednalo se o novelu zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Co reforma přináší, popisuje ve svém příspěvku odborník ministerstva zdravotnictví Jan Alexa. Článek Miroslava Kotašky ze společnosti KPMG a Jana Bouška z ČNB shrnuje aktuální stav vývoje Solvency II, zejména pak novelu rámcové směrnice prostřednictvím směrnice Omnibus II, která je projednávána v Radě EU a Evropském parlamentu, a obsah připravovaného prováděcího předpisu. Neméně zajímavou problematikou se pak zaobírá Kateřina Lhotská ze společnosti Ness, jež se zaměřila na otázky související se zvyšováním důvěryhodnosti reportingu v pojišťovnictví. Do 28. vydání Pojistných rozprav také přispěli: Vladimír Přikryl, Jana Čechová, Petr Bednařík, Zdeněk Husták, Jan Šváb, Jaroslav Mesršmíd, Žaneta Boučková, Jan Öhm, Erika Mačáková, Drahomír Kubáň.