2012/29

Pro pravidelné čtenáře pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy máme dobrou zprávu, je tady nové číslo, které již tradičně obsahuje aktuální témata reagující na dění ve sféře pojišťovnictví. Z přehledu čísla 29. zmiňme článek Jany Herboczkové a Hany Beránkové z Ministerstva financí ČR, které se zaobírají podrobnostmi vývoje projednávání změnových směrnic a prováděcích opatření ke směrnici Solvency II. Evropská komise nikdy neskrývala ambici vytvořit v Evropské unii prostřednictvím harmonizace právní úpravy funkční vnitřní trh v oblasti pojišťovacích služeb – tomuto tématu se věnuje Hynek Růžička z České pojišťovny. A do třetice upozorňujeme na článek – Kvantifikace a statistiky škod na zdraví „povinného ručení“ se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví, který připravil specialista společnosti SUPIN Petr Jedlička.