2013/30

Pojistně teoretický bulletin Pojistné rozpravy přichází už se svým 30. číslem a jako obvykle budou pravidelní čtenáři plně spokojeni s připravenou nabídkou článků. Podařilo se totiž zajistit renomované autory a širokou škálu odborných témat. Aktuální vydání Pojistných rozprav čtenářům přináší například detailní analýzu IMD 2 z pera tradičního autora Ing. Jaroslava Mesršmída, CSc., specialisty České asociace pojišťoven. Řídicí a kontrolní systém jako jeden z kritických faktorů úspěchu při plnění požadavků Solventnosti II, to je téma článku dalšího z renomovaných autorů Drahomíra Kubáně z Allianz Pojišťovny. Rekodifikace českého civilního práva (občanského i obchodního) významně reformuje tuzemskou akciovou úpravu, změny přináší nejen zákon o obchodních korporacích, nýbrž i nový občanský zákoník – příspěvek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL. M. z UK v Praze mapuje vybrané hlavní novinky z obou předpisů. To však není samozřejmě zdaleka vše. Pro čtenáře je připravena celá řada zajímavých analýz a úvah, které se týkají současného pojišťovnictví.