2015/33

Pojistně teoretický bulletin Pojistné rozpravy přichází už se svým 33. číslem a jako obvykle budou pravidelní čtenáři jistě spokojeni s připravenou nabídkou článků. Podařilo se totiž zajistit renomované autory a širokou škálu odborných témat. Aktuální vydání Pojistných rozprav čtenářům přináší popis aktuálního vývoje regulace pojišťovnictví v EU z pera JUDr. Jany Herboczkové z Ministerstva financí. Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. a jeho kolegyně prof. Ing. E va Ducháčková, CSc. v dalším článku popisují současné pojišťovnictví – podle nich se český pojistný trh (ne)vrací na cestu efektivnosti. Další renomovaný autor Pojistných rozprav Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA přináší informace o tom, že směrnice o distribuci pojištění je ve finále. V této chvíli – konec prosince 2015 – zbývá schválit návrh směrnice na plénu Rady a zveřejnit jej ve Věstníku EU , což by mohlo nastat v lednu – únoru 2016. Z dalších příspěvků uveďme ještě článek specialisty na pojišťovnictví Drahomíra K ubáně, jenž svůj článek nazval Funkce kontroly zajišťování shody s předpisy v novele zákona o pojišťovnictví a Solventnosti II.